Марта Тарнавська – Від автора

Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge
Und keine Heimat haben in der Zeit.
Und das sind W?nsche: leise Dialoge
T?glicher Stunden mit der Ewigkeit.

Rainer Maria Rilke

Тихі розмови з вічністю включають поезії двох раніше виданих моїх книжок Хвалю ілюзію (1972) і Землетрус (1981), а також поезії друковані пізніше в періодиці. Є тут і кілька досі недрукованих віршів і поетичних перекладів. Всі тексти друкуються в новій редакції.

На цьому місці хочу відмітити, з подякою, критичну допомогу Михайла Москаленка і Ростислава Доценка: їхні критичні зауваження допомогли в остаточній редакції текстів, але всі недогляди, неправильні наголоси, непослідовності правопису і інші помилки залишаються виключною відповідальністю автора.

Короткі біо-бібліографічні дані про авторів і перекладачів, а також переклади чужомовних фраз і незрозумілих слів читач знайде в “Авторських примітках” при кінці книжки.

У передрукованих із періодики статтях Григорія Костюка і Ростислава Доценка уривки поезій цитуються за книжками Хвалю ілюзію (1972) і Землетрус (1981) і за текстами, друкованими в Сучасності і в Літературній Україні.

Хочу висловити свою глибоку вдячність Михайлові Москаленкові за передмову, написану спеціяльно для Тихих розмов з вічністю. Миколі Стратілатові дякую за мистецьке оформлення книжки, а синові Максимові Тарнавському за комп’ютерне макетування та іншу технічну допомогу.

Марта Тарнавська
Філядельфія, в січні 1999.

Меню