Гіперкаталектика

  1. Поезія
  2. Гіперкаталектика

Гіперкаталектика (грецьк. hyper — понад та katalektikos — усічений) —- термін традиційної стопної метрики, що означає нарощення до останньої стопи одного чи двох складів, порушуючи (на відміну від акаталектики) метричну структуру вірша. Так, у гіперкаталектичному ямбічному рядку до двох останніх складів доточено ще два: “Спина, мов круча, круто горбиться” (В.Стус).

 ∪ — /∪ — /∪ — /—

 

Меню