Преромантизм (фр. preromantisme — передромантизм) — сукупність ідейно-стильових тенденцій у європейській літературі другої половини XVIII — початку XIX ст., які, не пориваючи із сентименталізмом, передбачали появу романтизму, поривали із культом розуму, притаманним класицизму та Просвітництву. Найповніше П. проявився в Англії та Шотландії (творчість Т. Чаттертона, Дж. Макферсона, Т. Уолпола та ін.), зумовивши так званий “осіанізм”, готичний роман тощо.

Меню