Поетизація — здатність уявляти, зображати дійсність прикрашеною П. — органічна риса української ментальності, спостережена багатьма науковцями (М. Костомаров, Б. Цимбалістий та ін.), що полягає в ліричному світосприйнятті, у намаганні розбудовувати своє життя за законами краси, вираженому в оформленні осель та строїв, у ставленні до природи, у мелодійній та шляхетній за змістом пісні тощо. Ця риса в українській поезії зазнала професіоналізації, поглибила свої істотні ознаки на теренах національної версифікації, облагороднюючи світ і людину в світі. П. притаманна й іншим народам, в багатьох із них врівноважена раціональними світонастановами.

Меню