Лапідарність (лат. lapidarius, від lapis — камінь) — виняткова стислість і чіткість у висловлюванні думок, економне вико-ристання художніх засобів. Л. притаманна народним прислів’ям, приказкам, коломийкам, анекдотам. В українській літературі властива новелам В.Стефаника, Гр.Тютюнника, поезії Є.Плужника, М.Зерова та ін. Л. має синонім “лаконізм” (грецьк. lakonismos — стислість, притаманна мовленню спартанців — мешканців Лаконії в Греції).

Меню