Кінцівка — заключна частина художнього твору або його фрагменту, в якій підсумовується логіка розвитку сюжетних колізій. У байці таку функцію виконує мораль, у прозі — епілог, ліриці — останні строфи чи рядки переважно афористичного наповнення (рядок “Вміє розставатись той, хто вмів любить” з вірша М.Рильського “Яблука доспіли, яблука червоні”). Подеколи К. позначається на архітектоніці певного літературного твору, який здебільшого має довільну будову. Так, збірка П.Карманського “Пливем по морі тьми” (1909) завершена епілогом, що має в ній особливе функціональне навантаження.

Меню